Interface NativeHistoricCaseInstanceQuery

All Superinterfaces:
NativeQuery<NativeHistoricCaseInstanceQuery,HistoricCaseInstance>
All Known Implementing Classes:
NativeHistoricCaseInstanceQueryImpl

public interface NativeHistoricCaseInstanceQuery extends NativeQuery<NativeHistoricCaseInstanceQuery,HistoricCaseInstance>
Allows querying of HistoricCaseInstances via native (SQL) queries
Author:
Sebastian Menski